Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tê

Hỗ trợ trực tuyến:
 
Liên kết đào tạo

Chương trình liên kết đào tạo

Chương trình đào tạo nhận bằng cấp đại học Anh Quốc: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, và Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện Tử.

Tuyển Sinh Tháng 1/2014

 
Tư vấn hỏi đáp

Chọn bậc

Nội dung muốn hỏi

Email

 
đăng ký nhận thông báo

 
Hoạt động sinh viên
    • Lễ tốt nghiệp của sinh viên UTE liên kết với đại học quốc tế Sunderland(10-2012) Part 1
    • Lễ tốt nghiệp của sinh viên UTE liên kết với đại học quốc tế Sunderland(10-2012) Part 2